Pages

8 Aralık 2009 Salı

Okumak, okuyup üflemek ve üfürükçülük

(Bu yazı http://pekide.blogspot.com/2009/12/aleni-yanlslar-ve-dogrular-1-soner.html yazısındaki, eleştirilen 2. cümleye açıklık getirmek için kaleme alınmıştır)

   Önceki yazımda "insanın nefesinden şifa umdular" cümlesine yazdığım tekzibi, yorum yazan arkadaşların yeterli bulmaması üzerine bu konuyu ayrı bir yazıda ele almak istedim. Konuya yumuşak bir giriş yapmak gerekirse, iki nokta üstüste:

   Çeşitli rahatsızlıkların Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyarak tedavi edilmesi ve böyle bir okumanın/duanın insanı çeşitli kötülüklerden koruyacağı, Cenab-ı Allah'ın ayetlerinin ve Hz. Peygamberin sünnetinin gösterdiği gibi gayet nettir.

   Bu konuya öncelikli delil olarak ayeti kerimeleri gösterebiliriz: İsra Suresi 82. ayette Cenab-ı Allah "Biz Kur'an'dan, mü'minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz" buyuruyor. Ayrıca Fussilet suresi 44. ayette "O, iman edenler için hidayet ve şifadır" buyuruyor. Demek ki ilk ayete göre Kuran-ı Kerim'in içinde şifa olacak şeyler vardır. Ve demek ki -ikinci ayete göre- O (yani Kuran) bir şifa kaynağıdır.


(Kuran-ı Kerim'de bulunan şifa ayetleri: Tevbe, ayet 14 - Yunus, ayet 57 - Nahl, ayet 69 - İsra, ayet 82 - Şuara, ayet 80 - Fussilet, ayet 44)

   Bunun pratik alandaki uygulaması ise, yine islami mevzuların genelinde olduğu gibi Hz. Peygambere aittir. Müslim'de yer alan (Selam: 50) bir hadisi şerif uygulamayı tüm açıklığı ile gözler önüne seriyor: "Ailesinden birisi hastalandığı zaman Resulullah(a.s.m.) Muavvizatı (Felak ve Nâs Sûrelerini) okuyarak onun üzerine üflerdi. Vefatıyla sonuçlanan hastalığa yakalandığında bu sureleri okuyup onun üzerine üflemeye ve kendi eliyle meshetmeye başladım. Çünkü onun elinin bereketi benim elimden daha fazlaydı"


   Ayet ve hadisleri artırmak mümkün. Sizleri daha çok delil içinde boğmayıp, işin sosyal boyutunu gerçekten herkesin anlayabileceği bir üslupla anlatan Hayrettin Karaman'ın 27 Ağustos 2006 tarihli yazısından bir kısım ekliyorum.

   "......Bize ahlakı, davranışı kötü birinden bahsedildiğinde 'Allah ıslah etsin!' diye dua ediyoruz. Bu duanın manası nedir? Duanın, kötü huyun değişmesinde bile etkili olacağı değil midir? Karısını döven bir adamı yola getirmek ve kadını kurtarmak için bütün tedbirlere başvurduktan sonra adamın ıslahı için dua etmek neden dine aykırı olsun! Duanın kabul şansını arttıran ibadetler vardır; bunlardan biri namazdır; bu sebeple namazdan sonra dua ederiz. Bazı müctehidlere göre namaz içinde ve özellikle secde halinde de dua edilebilir. Diğerleri hac ve umredir; orada da çeşitli durumlarda duanın kabul edileceğine dair hadisler vardır. Ayrıca umrenin, insanlar üzerinde güzel etkileri olduğu da yüzlerce tecrübe ile ortaya çıkmıştır. 
   Kur'an'ın bazı âyetlerinin ve surelerinin hem şifa için hem de korunmak için okunacağına, bazı sureler okunduktan sonra avuca üflenip vücuda sürüleceğine dair de sayısız sahih hadis mevcuttur. Bunları Peygamberimiz (s.a.) hem yapmış, hem de tavsiye etmiştir......"   Karaman hocanın da söylediği gibi yapılan okuyup üfleme aslında bir duadan ibarettir. Ayeti Kerime tabanlı ve Sünneti Resul (sav) uygulamalı bir metot olan bu duanın pek tabi belirli rukünleri, şartları, adabı, kabul zamanları, duanın kabul edileceği bildirilen mekanlar vardır. (Bu konuda teferruatlı bilgi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi (ks) - Duada İhlasın Neticeleri,  Vuslat Vakfı Yayınları kitabında mevcuttur). Bu bilgilere haiz ve duasını bu kriterlere göre yapan kişinin duasının kabul olması, eğer duayı başkasının şifa bulması için ediyorsa o kişinin şifa bulması umulur.

   Peki dinde yasak olan, şimdikilerin üfürükçülük diye tabir ettiği şey nedir? Üfürükçülük ne idiği belirsiz sözleri tekrarlayarak bundan meded ummak, dini ve ilmi dayanağı olmayan bir takım sayıları, veya sayılı cisimleri kullanarak şifa ummaktır.

   Ayrıca: Şifa sadece ve sadece Allah'tandır. Hasta kişiyi okuyan şifa vermez/veremez. O kişi Allah'a dua eder, Allah da dilerse o hastaya şifa verir.

  Konunun şimdi anlaşıldığını düşünüyorum...Yanılıyor muyum?


3 yorum:

  1. Ayrıntılarla daha iyi olmuş hocam, ilk yazıda havada kalmış gibiydi.

    YanıtlaSil
  2. hımm yani akıllarda soru işaret kaldı mı? önemli olan o.

    YanıtlaSil
  3. Şahsen zaten soru işaretim yoktu, genele yönelik bir aydınlatma olarak iyi oldu.

    YanıtlaSil

Bununla alakalı yazılar

Related Posts with Thumbnails